Wat zijn meridianen?

Meridianen zijn volgens de Chinese geneeskunde energiekanalen in je lichaam waardoor de Qi, de levensenergie, stroomt. Je kunt je een meridiaan voorstellen als een rivier die door het landschap, lichaam genoemd, stroomt en daarbij de meest natuurlijke weg volgt. Het water in de rivier is de Qi die je doet leven. Deze meridianen zijn verbonden met alle organen in het lichaam waarbinnen iedere 24 uur een complete circulatie van Qi plaatsvindt. In de meest ideale situatie is er genoeg Qi op de juiste plaats en stroomt de rivier zonder opstoppingen.

Op de meridiaan liggen punten (tsubo’s) waarmee de Qi-circulatie in het lichaam kan worden beïnvloed. Een teveel aan Qi kan worden verminderd, een tekort wordt aangevuld of stagnaties in de circulatie kunnen worden opgeheven. Je bent ziek wanneer er een tekort of een teveel aan Qi is of als er sprake is van een blokkade. Door invloed uit te oefenen via de drukpunten op het energiesysteem, kan een ziekte genezen worden. De mens wordt als eenheid van lichaam en geest (holistisch) beschouwd.