Klachten

Wanneer u een klacht heeft verwacht ik dat u dit met mij bespreekt en kijken we of we het samen kunnen oplossen. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw klacht omgaat kunt u dit via de klachtenregeling van mijn beroepsvereniging NVST kenbaar maken. Neemt u  dan via www.NVST.nl/heeft-u-een-klacht/ contact op met de klachtenfunctionaris van Quasir.