KLACHTEN2017-05-30T09:11:05+02:00

Klachten

Ten behoeve van de afhandeling van klachten en geschillen in de relatie tussen leden van de NVST en hun cliënten is een klacht- en tuchtreglement van kracht. Het reglement wordt gehandhaafd door de CKG en de CBKG”